Статуси сімей та дітей

Дитина-сирота - дитина, в якої померли чи загинули батьки.


Дитина, позбавлена батьківського піклування - дитина, яка залишилася без піклування батьків у зв’язку з позбавленням їх батьківських прав, відібранням у батьків без позбавлення батьківських прав, визнанням батьків безвісно відсутніми або недієздатними, оголошенням їх померлими, відбуванням покарання в місцях позбавлення волі та перебуванням їх під вартою на час слідства, розшуком їх органами внутрішніх справ, пов’язаним з ухиленням від сплати аліментів та відсутністю відомостей про їх місцезнаходження, тривалою хворобою батьків, яка перешкоджає їм виконувати свої батьківські обов’язки, а також підкинута дитина, дитина, батьки якої невідомі, дитина, від якої відмовились батьки, та безпритульні діти.


Прийомна сім'я - сім'я, яка добровільно взяла із закладів для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, від 1 до 4 дітей на виховання і спільне проживання.


Дитина, батьки якої загинули при виконанні службових обов’язків - діти працівників МВС, військовослужбовців і т.д., батьки яких загинули при виконанні службових обов’язків.


Дитина-інвалід - дитина зі стійким розладом функцій організму, спричиненим захворюванням, травмою або вродженими вадами розумового чи фізичного розвитку, що зумовлюють обмеження її нормальної життєдіяльності та необхідність додаткової соціальної допомоги і захисту.


Дитина з обмеженими можливостями - дитина, що має тимчасовий розлад функцій організму, спричинений захворюванням, травмою або вродженими вадами розумового розвитку, що зумовлюють обмеження її нормальноїжиттєдіяльності та необхідність додаткової соціальної допомоги і захисту, але без встановлення інвалідності.


Дитина, яка постраждала від наслідків аварії на ЧАЕС - дитина, яка визнана постраждалою від наслідків аварії на ЧАЕС та має відповідне посвідчення.


Багатодітна сім'я - сім’я, в якій подружжя (чоловік та жінка) перебуває у зареєстрованому шлюбі, разом проживає та виховує трьох і більше дітей, у тому числі кожного з подружжя, або один батько (одна мати), який (яка) проживає разом з трьома і більше дітьми та самостійно їх виховує. До складу багатодітної сім’ї включаються також діти, які навчаються за денною формою навчання у загальноосвітніх, професійно-технічних та вищих навчальних закладах, - до закінчення навчальних закладів, але не довше ніж до досягнення ними 23 років.


Неповна сім'я - сім'я що складається з матері або батька і дитини або дітей. В цю категорію входять:

- сім’ї, де дітей виховують одинокі матері. Одинока мати – жінка, яка не перебуває у шлюбі і у свідоцтві про народження дитини якої відсутній запис про батька дитини або запис про батька зроблено в установленому порядку за вказівкою матері; вдова; інша жінка, яка виховує і утримує дитину сама (пункт 9 постанови Пленуму Верховного Суду України «Про практику розгляду судами трудових спорів» від 06.11.92 р. № 9);

- сім’ї, де помер чи загинув один з батьків (дитина або діти з таких сімей мають статус напівсиріт);

- сім’ї, де батьки офіційно розлучені;

- сім’ї, де батьки офіційно не розлучені, але не проживають разом.


Малозабезпечена сім’я - сім’я, яка з поважних або незалежних від неї причин має середньомісячний сукупний доход нижчий від прожиткового мінімуму для сім’ї та є отримувачем державної соціальної допомоги згідно Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям» від 01.06.2000 р. № 1768-III.


Сім’ї трудових мігрантів (дистанційні сім’ї) - сім’ї, де обоє батьків (у випадку неповної сім’ї – батько чи мати) виїхали за межі України для працевлаштування і відсутні більше 6-ти місяців.


Сім’ї, які опинилися у складних життєвих обставинах*. До них належать:

- сім’ї з дітьми, які опинилися у складних життєвих обставинах і не в змозі подолати їх самостійно, у зв’язку з інвалідністю батьків або дітей, вимушеною міграцією, наркотичною або алкогольною залежністю одного з членів сім’ї, його перебуванням у місцях позбавлення волі, ВІЛ-інфекцією, насильством у сім’ї, безпритульністю, сирітством, зневажливим ставленням і негативними стосунками в сім’ї, безробіттям одного з членів сім’ї, якщо він зареєстрований в державній службі зайнятості як такий, що потребує працевлаштування;

- сім’ї, у яких існує ризик передачі дитини до закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

- неповнолітні одинокі матері (батьки), яким потрібна підтримка;

- сім’ї, члени яких перебували чи перебувають на державному утриманні.