Атестація педпрацівників

АТЕСТАЦІЇ

У 2022-2023 н.р. у закладі освіти атестується 8 педагогічних працівників.

У 2021-2022 н.р. у закладі освіти атестується 8 педагогічних працівників.

АТЕСТАЦІЯ 2023-2024

Графік роботи атестаційної комісії

План з підготовки та проведення атестації педагогічних працівників Центру в 2023-2024н.р.

У 2023-2024 навчальному році атестується 2 педагогічних працівників.


Атестація педагогічних кадрів - це надзвичайно важливий етап у діяльності школи, оскільки вона відіграє основну роль установленні, згуртуванні та вихованні творчого колективу та педагогічній майстерності вчителя.


Атестація педагогічних працівників – це визнання їх відповідності, яку вони займають, рівня кваліфікації.

Мета атестації:

-активізація творчої професійної діяльності,
-стимулювання безперервної спеціальної і загальної освіти,
-активізація якісної роботи,
-підвищення відповідальності за результати навчання і виховання,
-забезпечення соціального захисту компетентної педагогічної роботи.

Умови атестації

· Має відповідну освіту, що відповідає вимогам, визначеним нормативно-правовими актами в галузі освіти
· Виконує посадові обов’язки
· Пройшов курси підвищення кваліфікації (5 кредитів ЄКТС) 

Атестація вчителів – складова частина підвищення педагогічної кваліфікації. Вона передбачає підвищення професіоналізму, розвиток творчої активності, стимулювання діяльності, диференційоване оцінювання результатів педагогічної праці.

Атестація, як процес взагалі, базується на принципах :
- демократизму
- загальності
- всебічності
- систематичності
- колегіальності
- доступності та гласності
- безперервної освіти та самовдосконалення
- морального та матеріального заохочення

Атестація здійснюється на основі комплексної оцінки рівня кваліфікації, педагогічної майстерності, тестування, відвідування занять, заходів, врахування думки батьків та вихованців. Практичне проведення атестації в педагогічному колективі, постійне її вдосконалення ставить перед керівниками установи закладу багато проблем, вирішення яких залежить від чіткої організації всього процесу атестації з урахуванням особливостей навчального закладу, складу педагогічного колективу, навченості, вихованості.

В Центрі існує стенд «Атестація педагогічних працівників», який відображає всі необхідні матеріали, щодо атестації педпрацівників, також складено графік чергової атестації педагогічних працівників та графік підвищення кваліфікації на 5 років.

Перспективний план атестації педагогічних працівників на 2024-2028рр.

Перспективний план атестації